Какво е система за самоконтрол

Критична контролна точка за анализ на опасностите (HACCP)

Нашето заведение за хранене прилага стандарт HACCP система за самоконтрол за безопасност на храните.Всички наши продукти се приготвят всеки ден, от пресни съставки, доставени от Български производители всеки ден.
HACCP е система за управление, в която безопасността на храните се разглежда чрез анализ и контрол на биологични, химични и физически опасности от производството на суровини, доставката и обработката, до производството, дистрибуцията и консумацията на крайния продукт.