Блог

Ккаво е Франчайз

Франчайзингът се основава на маркетингова концепция, която може да бъде възприета от организацията като стратегия за разширяване на бизнеса. Когато се прилага, франчайзодателят лицензира част или цялото си ноу-хау, процедури, интелектуална собственост , използване на своя бизнес модел , марка и права за продажба на своите маркови продукти и услуги на франчайзополучател. В замяна франчайзополучателят плаща определени такси и се съгласява да спазва определени задължения, обикновено посочени във франчайз договор.

Думата „франчайзинг“ е от англо-френски произход – от franc , което означава безплатно – и се използва както като съществително, така и като (преходен) глагол. [1] За франчайзодателя използването на франчайз система е алтернативна стратегия за растеж на бизнеса в сравнение с разширяването чрез корпоративни търговски обекти или „ вериги магазини “. Приемането на бизнес стратегия за растеж на франчайз система за продажба и дистрибуция на стоки и услуги минимизира капиталовите инвестиции на франчайзодателя и риска от отговорност.

Франчайзингът рядко е равноправно партньорство, особено в типичното споразумение, при което франчайзополучателят е физическо лице, неперсонифицирано партньорство или малка частна корпорация, тъй като това ще гарантира, че франчайзодателят има значителни правни и/или икономически предимства пред франчайзополучателя. Обичайното изключение от това правило е, когато бъдещият франчайзополучател също е мощно корпоративно образувание, контролиращо изключително доходоносно местоположение и/или затворен пазар (например голям спортен стадион), в който бъдещите франчайзодатели трябва да се състезават, за да се изключат един друг. Въпреки това, при специфични обстоятелства като прозрачност, благоприятни правни условия, финансови средства и подходящо проучване на пазара, франчайзингът може да бъде средство за успех както за голям франчайзодател, така и за малък франчайзополучател.

Тридесет и шест държави имат закони, които изрично регулират франчайзинга, като по-голямата част от всички останали държави имат закони, които имат пряко или косвено въздействие върху франчайзинга. [2] Франчайзингът се използва и като начин за навлизане на чужд пазар .

Източник – https://en.wikipedia.org/wiki/Franchising

Какво е система за самоконтрол

Критична контролна точка за анализ на опасностите (HACCP)

Нашето заведение за хранене прилага стандарт HACCP система за самоконтрол за безопасност на храните.Всички наши продукти се приготвят всеки ден, от пресни съставки, доставени от Български производители всеки ден.
HACCP е система за управление, в която безопасността на храните се разглежда чрез анализ и контрол на биологични, химични и физически опасности от производството на суровини, доставката и обработката, до производството, дистрибуцията и консумацията на крайния продукт.

Кои сме ние

Преди 11 години, на 20 август 2011 г., поехме риска и отворихме своя бизнес. С вашата подкрепа и любов успяхме да станем синоним на Гирос в България. Благодарим на всички вас, които ни помогнахте да издигнем името си толкова високо. Вашата любов сега е наше задължение,  да се опитваме да ставаме все по добри всеки ден…!!!

Нашата философия

– Екипът на „Mr. Gyros” ежедневно селектира най-качествените и пресни меса от Българските производители. – Обработва ги по стари рецепти с уникални комбинации от Средиземноморски подправки и билки.
– Крайните ни продукти са винаги пресни, вкусни и съобразени със съвременното разбиране за здравословно хранене.
– Нашите салати са винаги свежи и се приготвят с гръцки Екстра Върджин зехтин и оригинално сирене.
– Нашата постоянна и единствена цел е вашето пълно удовлетворение!
нашите традиционни семейни рецепти за десетки хиляди приятели в
СОФИЯ и цqла България. От момента, в който ОТВОРИТЕ нашите врати ще БЪДЕТЕ
незабавно пометена от вълните на апетитни аромати.
Нашите рецепти, са приготвени с любов от нашето семейство.

Нашата атмосфера е такава че можете да се насладите на най-добрите
Средиземноморските аромати и билки.